Proces davanja mišljenja od strane Uprave za indirektno oporezivanje je vrlo jednostavan. Potrebnu dokumentaciju je potrebno predati na jedan od šaltera dostupnih regionalnih centara (ili poštom). Na Vaš zahtjev Uprava je dužna dostaviti pismeni odgovor u kojem će se izjasniti o ispunjenosti uslova za davanje mišljenja u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva (Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje čl.12.st.3).

Potrebna dokumentacija: 

 1. Zahtjev za mišljenje – Obrazac ZM
 2. Konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
 3. Uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 10,00 KM
 4. Uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 KM

 

Uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 10,00 KM treba da sadrži sljedeće elemente:

 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija: 1601001 – Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

Uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 KM treba da sadrži sljedeće elemente:

 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722813
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:1601001 – Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

 

Ako se u postupku po zahtjevu za mišljenje utvrdi da zahtjev nije podnesen na obrascu ZM ili da je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Uprava podnosioca zahtjeva o tome pismeno obavještava i nalaže mu da navedene nedostatke otkloni u roku od pet dana od dana prijema obavještenja.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-109 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

Obrazac ZM

Uputstvo o davanju misljenja SL. Glasnik BiH 21-15 B

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *