Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji  regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira.

Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet stranice www.uino.gov.ba Na poleđni obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se isti popunjava. Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Navedenim propisi su donijeti u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i istima je: povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 eura, utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan Obrazac za prijavu gotovine.

  • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti  sa Obrascem za prijavu gotovine. Navedeni obrazac u elektronskom obliku je dostupan na internet stranici Ministarstva finansija RS  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx .
  • Odluka o izmjenama i dopuuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova sa obrascem za prijavu gotovine. Navedeni obrazac u elektronskom obliku je dostupan na internet stranici Vlade FBiH www.fbihvlada.gov.ba odnosno na internet stranici Ministarstva finansija FBiH www.fmf.gov.ba .

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/17), koja je stupila na snagu 24. 05. 2017. godine. Takođe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izmjenama i dopuuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova („Službeni novine Federacije BiH”, broj 38/17), koja je stupila na snagu 25.05.2017. godine.

 

Izvor: http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/novosti/1/8/17-07-2017-09-05-36/2713/Za-više-od-10.000-€-obavezna-prijava-iznosa-ili-unosa-u-BiH

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *