Uprava za indirektno oporezivanje je objavila upute za slanje IZMIJENJENE PDV prijave koje prenosimo u cjelosti:

 

Obavještavamo Vas da je Uprava za indirektno oporezivanje otvorila email adrese na koje elektronskim putem možete slati dokaze o uplati administrativne takse na izmijenjene PDV prijave. Email adrese su otvorene za svaki od regionalnih centara UIO, a pristup ovom emailu imaju službenici grupa za obradu poreskih prijava. Dokaze o uplati administrativne takse možete slati na sljedeće email adrese:

Važno je napomenuti da elektronsko podnošenje izmijenjene/dodatne poreske prijave ne oslobađa poreskog obveznika obaveze plaćanja administrativne takse, na način opisan na stranici http://www.new.uino.gov.ba/bs/Podnesite PDV prijavu

Izmijenjena/dodatna poreska prijava biće sačuvana u sistemu, ali će biti proknjižena nakon što lično ili putem poštanske službe poreski obveznik nadležnom regionalnom centru UIO dostavi dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.

Izmijenjena ili dodatna PDV prijava biće proknjižena tek nakon što Uprava za indirektno oporezivanje zaprimi dokaz o uplati administrativne takse, koja se plaća u iznosu od: 10,00 KM

◦ Svrha doznake: taksa na izmijenjenu PDV prijavu

◦ Primalac: JRT TREZOR BiH

◦ Račun primaoca: jedan od navedenih računa

3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

◦ Vrsta uplate: 0

◦ Vrsta prihoda: 722801

◦ Porezni period: datum uplate

◦ Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)

◦ Budžetska organizacija:

1601002 – Regionalni centar Banja Luka;

1601003 – Regionalni centar Mostar;

1601004 – Regionalni centar Sarajevo;

1601005 – Regionalni centar Tuzla.

◦ Poziv na broj: 0

 

Izvor:http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/novosti/1/8/04-01-2019-09-21-21/3539/Obavještenje-za-obveznike-za-slanje-takse-na-izmjenjenu-PDV-prijavu?fbclid=IwAR3q6Cgr7yaidWNLX5RRlPujfjc_EfgwPmwzHGNzXA259zWrxf-_beP2J54

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *