U našem prethodnom članku Korištenje automobila u poslovne svrhe upoznali smo se na koje sve načine možemo koristiti automobil u našoj firmi. U ovom članku ćemo pisati o dnevnicama, smještaju, prevozu i drugim naknadama nastalim u toku službenog putovanja.

Prema članu 14. stav 1. tačka 1.a Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, neoporezivim primanjem zaposlenika se smatraju sve naknade u vezi sa službenim putovanjima ukoliko su isplaćene i utvrđene u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja.Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja se utvrđuje vrsta i visine naknada za službena putovanja kao i postupak ostvarivanja tih naknada.

Pod službenim putovanjem na području BiH smatra se ono putovanje kada je uposlenik upućen u mjesto koje je udaljeno najmanje 30km od mjesta rada. Naknada za službena putovanja obuhvataju naknadu za smještaj, ishranu i prijevoz i druge troškove predviđene Uredbom. 

DNEVNICE

Pod dnevnicom se podrazumijeva naknada za obavljeno službeno putovanje uposlenika i za službeno putovanje na području Bosne i Hercegovine se utvrđuje u visini od 25,00 KM. Visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvu za svakud ržavu pojedinačno nalazi se u Uredbi. Za službeno putovanje koje traje od 12 do 24 sata obračunava se 1 dnevnica, a za putovanja koja traju od 8 do 12 sati obračunava se pola dnevnice. Iz čega proizilazi da ukoliko je službeno putovanje trajalo kraće od 8h uposleniku se ne može isplatiti dnevnica. Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana (sva tri obroka), dnevnica se umanjuje za 30%. 

Ono što je važno istaći kod službenih putovanja u inostranstvo, dnevnica se obračunava od trenutka polaska na službeno putovanje do vremena povratka primjenjujući dnevnicu zemlje u koju je uposlenik poslat na službeni put.

NAKNADA ZA SMJEŠTAJ (NOĆENJE)

Naknada za smještaj se obračunava u visini priloženog hotelskog računa. Ukoliko u mjestu na koje upućen uposlenik nema smještaja ili se on ne koristi, pripadajuća dnevnica se uvećava za 70% i to samo u slučaju da uposlenik nema mjesto prebivališta u blizini od 30km od mjesta u koje je upućen na službeni put.

NAKNADA ZA TROŠKOVE PREVOZA

Naknada za troškove prevoza se obračunava u visini plaćene karte uz priloženi račun za prevoz. Ukoliko uposlenik korisiti privatni automobil, njemu pripada naknada u visini od 15% cijene litre benzina BMB 95 po pređenom kilometru na odobrenoj lokaciji (npr. Sarajevo-Tuzla-Sarajevo 240km x 2,41 x 15% = 86,76 KM).

OSTALE NAKNADE

Pod ostalim naknadama u svrhu službenog puta podrazumijevaju se naknade na koje uposlenik koji je upućen na službeni put nije mogao uticati : putarine, cestarine, ostali troškovi na putu.

Službeni put se zaključuje popunjavanje naloga za službeno putovanje koji treba da sadrži sve detalje koje smo prethodno naveli kao i izvještaj sa obavljenog službenih puta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, dilema, primjera iz prakse koji se razlikuju od gore navedenih rado ćemo ih saslušati. Pišite nam na već poznati mail info@efta.ba ili nas kontaktirajte na 033/802-573.

 

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *