Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza treba sadržavati sljedeće podatke:

 1. Osnovni podaci o poduzeću:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj poduzeća
 2. Svrha u koju se traži potvrda
 3. Kontakt telefon pravnog lica
 4. U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti originale uplatnica kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama indirektnih poreza plaćaju se dvije administrativne takse:

1.Taksa u iznosu od 10,00 KM:

 • Broj računa:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
 • Primalac: Trezor BiH
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Porezni period: datum uplate
 • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
 • Budžetska organizacija – šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
  • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0000000000
 • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa

2. Taksa u iznosu od 20,00 KM:

 • Broj računa:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
 • Primalac: Trezor BiH
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722814
 • Porezni period: datum uplate
 • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
 • Budžetska organizacija – šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
  • 1601001 – Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0000000000
 • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa

Zahtjev za izdavanje ove potvrde i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi dostavite lično na protokol ili poštom na adresu nadležnog regionalnog centra UIO. Zakonski rok za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza 5 dana od dana prijema zahtjeva.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone u Regionalnim centrima kod službenika koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža UIO:

 • RC Banja Luka, Sanja Soldat, telefon: 051/316-246 i 051/312-009,lokal 103
 • RC Sarajevo, Amela Nuhanović i Belma Hajrić, telefon: 033/246-050 i 033/246-048
 • RC Tuzla, Irma Mašinović, telefon: 035/368-036
 • RC Mostar, Sandra Zeljko-Pehar i Ekrem Marić, telefon: 036/356-878

Porezi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *