Trgovina predstavlja kupovinu i prodaju dobara kao robe, kao i pružanje usluga. Trgovinu mogu obavljati pravna i fizička lica. Pravna lica se osnivaju kao društva koja u svojoj registraciji imaju upisanu ovu djelatnost.

Sve propise i dileme oko trgovine ćemo pronaći u sljedećim propisima:

 • Zakon o unutrašnjoj trgovini
 • Pravilnik o obliku i sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
 • Pravilnik o uslovima minimalne tehničke  opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine
 • Zakon o zaštiti potrošača u BiH
 • Zakon o kontroli cijena

Za neke robe moraju postojati posebni kriteriji u pogledu kvalitete, zahtjeva i tehničkih normativa (mlijeko, brašno, šećer, ulje, lijekovi).

Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje profesionalnim korisnicima (trgovci,pravna lica), dok je trgovina na malo prodaja robe krajnjim potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih potreba. 

Trgovina se može obavljati unutar prodavnice ili izvan prodavnice: štadovi, stolovi i boksovi na tržnicima i pijacama, kiosk, pokretna prodaja, automati, internet prodaja).

TRŽIŠNI INSPEKTORI TRAŽE:

 • odobrenje nadležnog organa za rad
 • ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti
 • istaknutost firme na prodajnom mjestu
 • radno vrijeme
 • rješenje o fiskalizaciji
 • izdavanje fiskalnih računa
 • presjek stanja
 • pravilnike o uslovima prodaje (cijena, načina plaćanja i isporuke i sl.)
 • pravila o načinu formiranja cijena
 • isticanje cijena u domaćoj valuti
 • vođenje evidencije o nabavci robe
 • istaknutu oznaku o zabrani prodavanja alkohola licima mlađim od 18 godina
 • deklaracije na proizvodima
 • certifikate o baždarenju mjernih instrumenata
 • vođenje trgovačkih knjiga (TKM,TKV, TKU i TKK)
 • licence za instalirane softvere na računarima

Novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

 

prodaje alkoholna pića mlađim od 18 godina
ne istakne cijenu robe u domaćoj valuti
ne izda račun za prodatu robu
podnese netačnu Izjavu o minimalnim uvjetima objekta
otpočne raditi, a nadležnom organu ne podnese Obavijest o početku rada
obavlja trgovinu bez odobrenja nadležnog organa
ne vodi ažurno TK
za robu ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *