U praksi se često susrećemo sa tumačenjem razlika između sponzorstva i reprezentacije. Razlikovanje ovih vrsta troškova je bitno ne samo radi klasifikacije troškova nego i zbog njihovog poreznog i PDV tretmana.

Trošak reprezentacije se u Poreznom bilansu priznaje 30% od iskazanog iznosa. Pod porezno priznatom reprezentacijom podrazumijevamo:

  • rashode nastale ugošćavanjem poslovnih partnera a koji su povezani sa obavljanjem djelatnosti ili uspostavljanjem poslovne saradnje u koje spadaju: troškovi smještaja, hrane i pića, sporta, rekreacije, zakupa automobila i sl.

Pokloni pojedinačne vrijednosti veće od 20 KM i pokloni povezanim licima su u potpunosti porezno nepriznat rashod. Pokloni male vrijednosti do 20,00 KM su i porezno priznati a možemo priznati i PDV.

Rashodi proizišli iz ugovora o sponzorstvu se mogu priznati do visine 3% od ukupnog prihoda. To su rashodi koji nastanu na ime podrške organizaciji i održavanju manifestacija i drugih sličnih događaja ili projekata koji nisu direktno povezani sa poslovanjem obveznika, sa ili bez protuusluge u vidu reklamiranja naziva, djelatnosti, proizvoda i usluga obveznika. 

Porezno nepriznati rashodi su sponzorstva sa povezanim licima.

Pored troškova reprezentacije i sponzorstva donacije čine veoma bitan segment i često su dilema računovođa.

Donacije u humanitarne, kulturne, obrazovne, naučne i sportske svrhe se priznaju kao rashod do visine od 3% ukupnog prihoda poreznog perioda za koji se utvrđuje porez na dobit ukoliko su:

  • date pravnim licima koji nisu obveznici poreza na dobit
  • fizičkim osobama koje nemaju drugih primanja

Dakle, uplata bi trebala ići direktno na žiro račun. Donacije koje nisu isplaćene ovakvim licima su porezno nepriznat rashod.

Zakonodavac nije sklon ovakvoj vrsti aktivnosti poslovnih subjekata, vjerovatno sbog straha od zloupotrebe. Zato uvijek razmislite koji poslovni partneri su vam posebno važni i kako ih ugostiti.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *