Računovodstvo i knjigovodstvo

Finansije

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Stalna i tekuća sredstva, Troškovi,Kapital i promjene na kapitalu, Obračun plata, Prihodi.

SAMOSTALNI PODUZETNICI

Vođenje knjiga (KPR, KDI,KPO, KP),Obračun plata, PDV evidencija,Godišnje prijave (GPD-1051, SPR-1053

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Dnevnik,Naplata, Isplata,Blagajnički izvještaji

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu,Bilješke

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Ulaz/Izlaz materijala, Zalihe gotovih proizvoda, robe, sitnog inventara,kalkulacije,

IZVJEŠTAVANJE

Izrada posebnog seta izvještaja za praćanje trenutnog stanja firme

PDV EVIDENCIJA

KIF, KUF, PDV prijava, DPDV obrasci.

Kontaktirajte nas

Još uvijek se dvoumite? Imamo prijedlog: kontaktirajte nas, pitajte šta vas interesuje ili jednostavno zovite da se ispričamo.