Prilikom isplate dobiti, potrebno je obratiti pažnju na zakonske propise koji regulišu ovu oblast i to Zakon o finansijskom poslovanju (čl.17.stav 2. i čl.18. stav 4.) i Zakon o porezu na dobit.

Dobit se ne smije isplaćivati ukoliko:

1. pravno lice kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obaveza, čiji iznos prelazi 20% iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u godišnjem finansijskom izvještaju za proteklu finansijsku godinu ili

2. ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene plaće, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno sa plaćom.

3. na dan isplate ima neizmirenih obveza po osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema uposlenicima po osnovu prihoda od nesamostalne djelatnost

Prilikom isplate dobiti, na dan isplate, u svojoj evidenciji pravno lice treba posjedovati sljedeće dokaze koji ne smiju biti stariji od 15 dana od dana isplate: 

1. Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim obvezama po osnovu poreza ili doprinosa

2. Izjava poreznog obveznika da su dospjele obaveze prema zaposlenim uredno izmirene

Porezi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *