U Službenim novinama 47/19 objavljena je dopuna pravilnika o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačkih knjiga. Mijenja se član 12 i član 19.

U članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku”

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

U članu 19. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

“(7) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku”

Dosadašnji stav (7) postaje stav (8).

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *