Prema Zakonu o obrtu FBiH domaća radinost se obavlja u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija, samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog domaćinstva. Za obavljanje domaće radinosti neophodno je imati završenu najmanje osnovnu školu.

 

U “Službenim novinama Fedearacije Bosne i Hercegovine”, broj 24/23 od 05.04.2023. godine je objavljen Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost.

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) i uslovi za njihovo obavljanje.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/09 i 12/12).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

Nekategorisano