Danas sa vama dijelimo jedan dokument koji će mnogima olakšati sam proces osnivanja i registracije firme d.o.o. u FBiH. Cijela procedura može trajati od 15 do 30 dana (nekada i više). Postupak osnivanja firme teče jednostavnim koracima kako slijedi u prilogu:

 

OSNIVANJE FIRME:

 • Naći poslovne prostorije firme, adresa na kojoj će biti registrovana firma
 • Ko su osnivači, ko će biti direktor i druga ovlaštena lica?
 • Koliki je osnivački kapital?
 • Dogovoriti sastanak sa notarom ( sastanku moraju prisustvovati vlasnici i direktor)
 • Šifre djelatnosti, glavna i sporedne
 • Uplata osnivačkog kapitala u banku
 • 15 dana rok za izdavanje sudskog Rješenja o registraciji

 

POREZNA UPRAVA

 • Obrazac POR 500 se predaje u 2 primjerka
 • Rješenje o registraciji- ovjerena kopija
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Ugovor o poslovnoj saradnji sa računovodstvenom agencijom
 • Punomoc (ukoliko je drugo lice ovlašteno za registraciju firme)

 

ZAVOD ZA STATISTIKU

 • Obrazac RPS 2 primjerka
 • Sudsko rješenje (ovjerena kopija)
 • ID broj (ovjerena kopija)
 • Punomoc (ukoliko je drugo lice ovlašteno za registraciju firme)

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN

 • Dokumentacija varira od banke do banke (dostupno na internetu)

 

FISKALIZACIJA

 • Obrazac ZIF
 • Kopija sudskog rješenja
 • Kopija ID broja
 • Kopija statističkog broja

 

Prije otpočinjanja rada potrebno je:

 • Predati Izjavu o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta PP i Obavijest o početku rada u KUIP – rok 15 dana
 • Pripremiti ugovor za direktora i radnike (izvršiti prijavu u PU putem obrasca JS3100)
 • Pripremiti set Pravilnika
 • Predati obrazac za komunalnu taksu
 • Istaknuti firmu u poslovnom prostoru (rješenje o registraciji, ID broj, statistika, rješenje o fiskalizaciji)
 • Prijaviti se u NPIS (sistem Porezne uprave za elektronsko podnošenje obrazaca)

 

U slučaju da vam trebaju dodatni savjeti i upute kako da pokrenete svoj biznis, stojimo na raspolaganju:

info@efta.ba

033/802-573

Postupak osnivanja firme d.o.o.

Novosti