Porezi

Porezi

PRIPREMA I VOĐENJE PORESKIH EVIDENCIJA

IZRADA I PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA

POMOĆ I ZASTUPANJE U ODNOSU SA FINANSIJSKIM I PORESKIM INSTITUCIJAMA

IZRADA I PREDAJA PDV PRIJAVA

IZRADA PORESKIH BILANSA

UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA

PROCJENA PORESKE OSNOVICE

IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA ZA POREZNU UPRAVU

IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA ZA ZAVOD ZA STATISTIKU F BiH

OBRAČUN DOBITI I POREZA NA DOBIT

OBRAČUN POREZA PO ODBITKU

OBRAČUN UGOVORA O DJELU I AUTORSKIH HONORARA

KONSTANTNO PRAĆENJE I USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONSKIM IZMJENAMA

IZRADA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA

Kontaktirajte nas

Još uvijek se dvoumite? Imamo prijedlog: kontaktirajte nas, pitajte šta vas interesuje ili jednostavno zovite da se ispričamo.