Federalno ministarstvo finansija je na svojoj web stranici objavilo podatke za uplatu federalnih administrativnih taksi. Tekst objave pogledajte u prilogu:

 

U skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.  33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), prilikom uplate Federalnih administrativnih taksi (na zahtjeve, rješenja, molbe, prijedloge, podneske i dr.)  propisanih Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH“ br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17), popunjavaju se sljedeći podaci:

Svrha doznake : Uplata Federalne administrativne takse

Primalac : Budžet Federacije BiH

Broj računa na koji se plaća : 102-05-00000-106698 (UNION BANKA dd Sarajevo)

Vrsta prihoda :  722112

Budzetska organizacija : 0000000

Poziv na broj :  0000000000

Općina: Upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice.

http://www.fmf.gov.ba/v2/aktuelno.php?akt_id=3201

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *