Porezna uprava FBiH je izdala obavještenje poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu te ga prenosimo u cjelosti:

Obavještavaju se svi porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu da je Porezna uprava Federacije BiH započela sa intenzivnim aktivnostima kontrole poslovanja poreznih obveznika koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

U vezi sa navedenim aktivnostima, podsjećaju se navedeni porezni obveznici da Porezna uprava Federacije BiH, u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) može ukinuti poreznom obvezniku paušalno plaćanje poreza na dohodak i u skladu sa članom 29. navedenog zakona utvrditi i naložiti plaćanje akontacije poreza na dohodak, ukoliko tokom godine u postupku nadzora ili na osnovu prikupljenih podataka o njegovim ostvarenim prihodima utvrdi:

  • da je ostvario dohodak iznad iznosa koji primjenom propisanih stopa poreza na dohodak premašuje utvrđeni paušalni iznos poreza, ili
  • da je ostvario prihode koji podliježu obavezi plaćanja poreza na dodatu vrijednost, ili
  • da ne ispunjava kriterije propisane u članu 49. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18).

Kako bi izbjegli sankcije zbog nepoštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/139) i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18), upozoravaju se porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, a koji ne ispunjavaju uslove iz Zakona i Pravilnika da su dužni preći na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na način propisan odredbama člana 19. Zakona, odnosno nadležnoj poreznoj ispostavi podnijeti pismeni zahtjev za ukidanje paušala.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *