Porezna uprava FBiH je izdala saopštenje o načinu popunjavanja uplatnica za uplatu javnih prihoda. U nastavku ga prenosimo u cjelosti:

Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18 i 55/18), poglavlje VII – Način uplaćivanja prihoda budžeta i fondova, tačka 22.1., između ostalog, propisano je da:

„Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:

2. Svrha uplate: Kratak opis svrhe uplate (npr. Uplata po Nalogu broj i datum;  uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).

10. Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve:

0 – Redovna – Redovna uplata

1 – Prinudna – Naplata po rješenju ili odluci

2 – Povrat – Svi povrati u skladu sa članom 24.1. navedenog Pravilnika

3 – Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika

u skladu sa tačkom 24.3. stav 1 alineja 1. i 2. navedenog Pravilnika.

11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća

12. Porezni period – Od:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13. Porezni period – Do:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate u skladu sa Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH.

Dosljednom primjenom navedenih odredbi i pravilnim ispunjavanjem naloga za plaćanje skraćujete vrijeme koje vam je potrebno za ostvarivanje svojih prava, bez bespotrebnih dodatnih zahtjeva za preknjižavanje/rasknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a što je uslov za kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *