Porezna uprava je svojim pozivom za podnošenje poreznih prijava podsjetila sve obveznike da izvrše propisane obaveze i podnesu porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima. U tekstu obavještenja stoje sljedeće napomene:

Porezne prijave i izvještaji za 2017. godinu po Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak podnose se na obrascima : 

Obrazac 2001 i 2001-A i Obrazac 2002 i 2002-A; Obračunati doprinosi dospijevaju za plaćanje najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.(npr.plaća za mjesec decembar 2017. godine dospijeva za isplatu do kraja mjeseca januara 2018. godine, u kom roku dospijevaju za uplatu i doprinosi na plaće, bez obzira da li je plaća isplaćena za decembar.

Order Now

Obrazac GIP-1022 – Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima za 2017. godinu isplatilac plaće i primanja podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, prema sjedištu, do 28. februara 2018. godine. Podaci koji se unose u obrazac GIP-1022 moraju odgovarati broju zbirnih mjesečnih specifikacija (obrazac 2001 i 2001-A) i zbirnim podacima iz mjesečnih izvještaja – obrazaca MIP- 1023.

Obrazac MIP-1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti podnosi se u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je plaća i primanje isplaćeno, što znači da se za plaću isplaćenu u januaru 2018. godine obrazac MIP-1023 podnosi najkasnije do 15.02.2018. godine.

Order Now

Obrazac GPZ-1052 – Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti za 2017. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema mjestu obavljanja djelatnosti do 28. februara 2018. godine.

Obrazac GPD-1051- Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema prebivalištu do 31. marta 2018. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nije dužan podnijeti zaposlenik koji je u poreznom periodu ostvario dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca i koji u istom poreznom periodu nije ostvario dohotke iz drugih izvora, ako je poslodavac na sve plaće i oporezive naknade koje mu je isplatio u tom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez.

Obrazac SPR-1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost podnosi se uz obrazac GPZ-1052, a za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost uz obrazac GPD-1051.

Obrazac PRIM-1054 – Pregled prihoda i rashoda porezni obveznici koji dohodak ostvaruju izdavanjem u zakup i podzakup nepokretne i pokretne imovine dužni su po isteku poreznog perioda, za naredni porezni period, utvrditi i pod rednim brojem 21. obrasca iskazati mjesečni iznos akontacije i isti uz godišnju poreznu prijavu (obrazac GPD-1051) u propisanom roku dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH.

Order Now

Porezne prijave poreza na dobit za 2017. godinu podnose se do 31.03.2018. godine

Order Now

Prijave poreza na imovinu za tekuću godinu (2018), po kantonalnim propisima, podnose se do 31.01.2018. godine, osim u Tuzlanskom kantonu gdje je propisan rok do 28.02.2018. godine.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH – E-usluge/servisi

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH – http://www.pufbih.ba

Za svaku prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *