Efta Consulting d.o.o.

Nudimo široki spektar specijaliziranih usluga iz oblasti računovodstva, finansija, poreza i konsaltinga

Efta Consulting d.o.o. je kompanija koja nudi široki spektar specijaliziranih usluga iz oblasti računovodstva, finansija, poreza i konsaltinga.

U procesu globalizacije i sve bržem tempu života i rada, često su finansije i računovodstvo marginalizirani, jer su privrednici orjentisani na glavnu djelatnost. Trend rasta i razvoja uspješnih kompanija, koje kao komparativne prednosti navode kvalitetan tim računovodstvenih savjetnika dovodi do promjena na tržištu, koje navode i ostale kompanije na tržištu da sve više shvataju važnost kvalitetnog praćenja finansija i računovodstva.

Sa timom stručnih i pouzdanih stručnjaka, nudimo sveobuhvatna poslovna rješenja u svim privrednim oblastima koji su tu da vam osiguraju brzo i efikasno provođenje i praćenje svih poslovnih promjena te da vas redovno izvještavaju o njima. Naša kompanija se obavezuje da će kreirati praktična rješenja na brz, pouzdan i pristupačan način.

Između naših klijenata i nas gradimo uspješne i interaktivne veze, kreiramo nove forme komunikacije, povećavamo perfomanse njihovih kompanija i nastojimo da uvijek uživaju u našoj saradnji.

Edukacija 90%
Finansije i konsalting 80%
Porezi 85%
Računovodstvo i knjigovodstvo 100%
Consulting 80%
333261

Edukacija

Efta Consulting d.o.o. djeluje i na polju organizovanja i održavanja stručnih edukacija iz oblasti finansija,računovodstva i poreza.

Više
333263

Finansije i konsalting

Usluge praćenja platnog prometa i izrada platnih naloga za e-banking. Izrada kartica kupaca i dobavljača u finansijskom knjigovodstvu …

Više
333262

Porezi

Priprema i vođenje poreskih evidencija. Izrada i podnošenje poreskih prijava, Pomoć i zastupanje u odnosu sa finansijskim i poreskim institucijama …

Više
33326

Računovodstvo i knjigovodstvo

Vođenje glavne knjige, priprema i sastavljanje finansijskih izvještaja (godišnjih i periodičnih). Vođenje knjige KUF-a I KIF-a …

Više