U “Službenim novinama FBiH“ broj 13/18 od 21.02.2018. godine objavljen je Zakon penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovim zakonom se uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu , kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH” tj. od 01.03.2018.godine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12). Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

 

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *