Često su naši klijenti u dilemi kako postupati sa automobilom u poslu. U korištenju automobila postoji nekoliko mogućih slučajeva:

  1. Korištenje službenog automobila u poslovne svrhe
  2. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe
  3. Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe

 

Kod korištenja službenog automobila u poslovne svrhe stvari su poprilično jasne. Automobil je nabavljen kako bi se završavale određene radnje u okviru posla. Automobil se evidentira kao stalno prevozno sredstvo a svi troškovi koji su nastali prilikom korištenja automobila se uredno evidentiraju (troškovi goriva, registracije, održavanja). Prilikom odlaska na službeni put sa službenim automobilom, uposlenik neće unositi troškove za refundaciju goriva, obzirom da je firma već obezbijedila sredstvo kojim će se obaviti taj službenim put. U ovom slučaju uposlenik svakako popunjava putni nalog i ima pravo na pripadajuću dnevnicu, refundaciju troškova smještaja i ostalih troškova nastalih na putu.

Nerijetko čujemo da uposlenici (posebno direktori) koriste službeni automobil 24h dnevno. U ovakvim slučajevima jasno je da taj uposlenik koristi automobil i izvan radnog vremena odnosno u privatne svrhe. Prema čl.10 stav 3. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak, korištenje službenog automobila u privatne svrhe smatra se oporezivom korišću i takva korist treba biti pravilno obuhvaćena u obračunu plate uposlenika (obračun poreza na dohodak i svih doprinosa). To znači da taj uposlenik treba da vodi evidenciju putem PN4 obrasca na osnovu kojeg će se utvrditi tačan iznos pređenih kilometara u privatne svrhe i za taj iznos će se uposleniku umanjiti plata.

Kod korištenja privatnog automobila u poslovne svrhe (obavljanje službenih poslova, odlazak na službena putovanja, prevoz sa posla na posao) razlikujemo:

  • korištenje privatnog automobila za potrebe službenog puta
  • korištenje privatnog vozila za druge službene potrebe
  • najam vozila od zaposlenika

U prva dva slučaja uposlenik ima pravo na  neoporezivu refundaciju od 15% cijene goriva pomnoženih sa brojem pređenih kilometara (npr. službeni put u Tuzlu u oba smjera iznosi 240km : 240km x 2,41 x 15% = 86,76 KM).  Eventualna isplata većeg iznosa koji prelazi neoporezivi ima tretman oporezivog dohotka i podliježe obračunu poreza i doprinosa.

Ukoliko uposlenik zaključi ugovor o najmu svog automobila sa poslodavcem, to je poseban pravni odnos u kojem se dvije strane dogovaraju oko uvjeta najma (period korištenja, obim, visina nakande i sl.). U periodu trajanja najma vozilo se tretira kao službeno vozilo i firma mora voditi evidenciju o načinu njegove upotrebe, snosi troškove goriva i druge tekuće troškove.  Najamnina koju poslodavac plaća predstavlja njegov trošak, dok je za fizičko lice to oporezivi dohodak od iznajmljivanja imovine.

Nadamo se da smo razjasnili ovu tematiku jer sljedeći pišemo o službenim putovanjima. Ukoliko imate dodatnih pitanja, dilema, primjera iz prakse koji se razlikuju od gore navedenih rado ćemo ih saslušati. Pišite nam na već poznati mail info@efta.ba ili nas kontaktirajte na 033/802-573.

 

 

 

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *