U ”Sl. novinama Federacije BiH” broj 89/22 od 09.11.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. novinama Federacije BiH”.

 

IZMJENE PRAVILNIKA

Novosti