Na službenoj stranici Uprave za indirektno i neizravno oporezivanje objavljene su izmjene i dopune Tehničkog uputstva za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (eKIF i eKUF).

 

NABAVKE

U tabeli broj 1. Format datoteke nabavki, u dijelu Slogovi nabavki (za polje br.4)

Polje

br.

Naziv poljaobjašnjenje podatakaBroj

karaktera

4Tip dokumenta01 – 052

Mijenja se i glasi

Polje

br.

Naziv poljaobjašnjenje podatakaBroj

karaktera

4Tip dokumenta01 – 092

 

U dijelu Slog nabavki,

Tip dokumenta – može imati vrijednosti od 01 do 05 (mora biti vodeća nula), mijenja se i glasi, Tip dokumenta – može imati vrijednosti od 01 do 09 (mora biti vodeća nula)

✓ 05 – Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd), mijenja se i glasi, Fakture za usluge primljene iz inostranstva

Dodaju se novi tipovi dokumenta:

✓ 06-naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)

✓ 07-Ispravak odbitka ulaznog poreza

✓ 08-Ulazni PDV u posebnoj šemi građevinarstva po primljenom izvještaju od izvođača,

✓ 09-Ostalo

 

U dijelu broj fakture ili dokumenta, dodaje se

Ako je Tip dokumenta 06, za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj KO po kojima je primljeno odobrenje od domaćih dobavljača i KO po kojima je primljeno odobrenje od ino dobavljača.

Ako je Tip dokumenta 07-09, za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama.

 

U dijelu Datum fakture ili dokumenta, dodaje se

Ako je Tip dokumenta 06, za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum KO

Ako je Tip dokumenta 07-09, za datum fakture ili drugog dokumenta, unosi se datum dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama

ISPORUKE

 

U tabeli broj 2. Format datoteke isporuka, u dijelu slogovi isporuka (za polja 4., 7., 8., 9. i 10)

Polje

br.

Naziv poljaobjašnjenje podatakaBroj

karaktera

4Tip dokumenta01 – 052
7Naziv kupca100
8Sjedište kupca100
9PDV broj kupcaUkoliko je registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH12
10JIB broj kupcaUkoliko nije registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH13

 

Mijenja se i glasi

 

Polje

br.

Naziv poljaobjašnjenje podatakaBroj

karaktera

4Tip dokumenta01 – 092
7Naziv kupca/posrednik u doniranju hrane100
8Sjedište kupca/ posrednik u doniranju hrane100
9PDV broj kupca/ posrednik u doniranju hraneUkoliko je registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH12
10JIB broj kupca/ posrednik u doniranju hraneUkoliko nije registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH13

 

 

U dijelu Slog isporuka,

Tip dokumenta – može imati vrijednosti od 01 do 05 (mora biti vodeća nula), mijenja se i glasi, Tip dokumenta – može imati vrijednosti od 01 do 09 (mora biti vodeća nula)

✓ 05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd), mijenja se i glasi, Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica

 

Dodaju se se novi tipovi dokumenta:

✓ 06-umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima

✓ 07-Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)

✓ 08-Izvršene donacije

✓ 09-Ostalo

 

U dijelu broj fakture ili dokumenta, dodaje se,

Ako je Tip dokumenta 06, 07 i 09 – za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama

Ako je Tip dokumenta 08, za broj fakture ili dokumenta unosi se broj Obrasca I-DH-broj koji donator određuje

U dijelu Datum fakture ili dokumenta, dodaje se,

Ako je Tip dokumenta 06, 07 i 09, za datum fakture ili drugog dokumenta, unosi se datum dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama

Ako je Tip dokumenta 08, za datum fakture ili drugog dokumenta, unosi se datum naveden od primaoca donacije-kada je isporuka izvršena

 

U nastavku teksta Naziv kupca zamjenjuje se sa Naziv kupca/posrednika u doniranju hrane

Sjedište kupca zamjenjuje se sa Sjedište kupca/posrednika u doniranju hrane

PDV broj kupca zamjenjuje se sa Sjedište kupca/posrednika u doniranju hrane

JIB broj kupca zamjenjuje se sa  JIB broj kupca/posrednika u doniranju hrane

 

U ostalom dijelu Tehničko uputstvo za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, ostaje nepromijenjeno.

 

 

Ove izmjene Tehničkog  Uputstva stupaju na snagu danom objave na službenoj web stranici Uprave za indirektno oporezivanje (www.new.uino.gov.ba), a primjenjuju se od prvog sljedećeg   poreskog perioda u odnosu na period u kojem su stupile na snagu.

Tehničko Upustvo o Izmjenama i dopunama tehnickog uputstvo o podnošenju knjigovodstvenih evidencija

Nekategorisano