Ko JE obavezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak GPD-1051:

 • sva fizička lica koja su u 2018.godini ostvarila više od jedne vrste oporezivog dohotka (pored ugovora o radu imali su i ugovor o djelu)
 • sva fizička lica koja su u toku 2018.godine obavljala nesamostalni rad kod dva ili više poslodavaca istovremeno
 • lica koja su ostvarila dohodak od samostalne djelatnosti (osim paušalaca)
 • lica koja ostvaruju dohodak iznajmljivanjem imovine
 • lica koja ostvaruju dohodak direktno iz drugih država
 • ukoliko poslodavac nije pravilno uplaćivao ili prijavljivao porez na dohodak

Ko NIJE obavezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak GPD-1051:

 • porezni obveznici koji su u 2018.godini ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti radom kod JEDNOG poslodavca;
 • porezni obveznici koji su u 2018.godini ostvarili samo dohotke za koje je obračunat i uplaćen porez i to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju od 80 sati mjesečno kojim je isplaćen prihod od 250,00 KM, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta,dohodak od otuđenja nekretnina, dohodak od nagradnih igara;
 • porezni obveznici – nerezidenti za dohodak ostvaren povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti;
 • ukoliko je poslodavac uredno podnosio obrasce MIP za svaki isplaćeni dohodak zaposleniku..

(U skladu sa čl. 36.stav 5. Zakona i čl.64. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak)

SADRŽAJ GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE

Godišnja porezna prijava se sastoji iz 5 dijelova i to:

1. Prvi dio sadrži osnovne podatke o poreznom obvezniku

2. Drugi dio sadrži podatke o iznosima dohotka:

 • dohodak od nesamostalne djelatnosti (GIP-1022 obrazac- kolona 11)
 • dohodak od samostalne djelatnosti (SPR-1053 obrazac – red 28)
 • dohodak od poljoprivrede i šumarstva (SPR-1053 obrazac – red 28, ukoliko je ovo osnovna djelatnost)
 • dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1054 – red 18)
 • dohodak od vremenski ograničenog ustupanja
 • dohodak od drugih samostalnih djelatnosti (po osnovu ugovora o djelu, obrasci AUG-1031, ASD-1032, kolona-osnovica za porez)
 • poslovni gubitak iz ranijih godina – ukoliko postoji

3. Treći dio sadrži podatke o ličnim odbicima za koje poreski obveznik može umanjiti poresku osnovicu, koje može odbiti na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju prilaže uz godišnju prijavu.

 • lični odbitak (unosi se iznos ličnog odbitka x koeficijent sa porezne kartice x broj mjeseci u toku godine, npr,koeficijent ukoliko je koeficijent 1,5 unosimo 300×1,5x12mj = 5400)
 • uvećanje ličnih odbitaka za iznose troškova za zdravstvene usluge i nabavku lijekova,uz vjerodostojnu dokumentaciju
 • uvećanje za iznos kamate plaćene za stambeni kredit (u 2018.godini)

4. Četvrti dio se odnosi na obračun porezne obaveze

 

5.Peti dio sadrži izjavu poreskog obveznika o tačnosti i vjerodostojnosti podataka sadržanih u poreznoj prijavi.

Više informacija o sadržaju dokumentacije koja prati GPD-1051 možete pronaći na sljedećem linku:Sadržaj poreznih prijava

GPD-1051

Za sva dodatna pitanja i dileme oko popunjavanja porezne prijave slobodno nas kontaktirajte na naš mail: info@efta.ba ili telefon 033/802-573.

 

 

 

 

 

 

 

 

NovostiObrtniciPorezi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *