Finansije

E-BANKING

Usluge praćenja platnog prometa i izrada platnih naloga za e-banking

ROKOVI

Praćenje rokova naplate i plaćanja

PRIPREMA DOKUMENTACIJE

Priprema dokumentacije za kreditne aplikacije klijenta (analize i projekcije)

PREGOVORI

Učešće u pregovorima sa bankama i drugim kreditorima

FINANSIJSKI PLANOVI

Pomoć pri izradi fiansijskih planova preduzeća

FINANSIJSKO SAVJETOVANJE

Konsalting

IZRADA IZVJEŠTAJA

Izrada izvještaja za potrebe menadžmenta

STATUSNE PROMJENE

Provođenje organizacionih i statusnih promjena privrednih subjekata

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Procjenu i uspostavljanje sistema tokova računovodstvenih dokumenata

RAČUNOVODSTVENI SISTEMI

Procjenu i uspostavljanje računovodstvenog sistema

SISTEMI UNUTRAŠNJE KONTROLE

Procjenu i uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole

SISTEMI UPRAVLJANJA INFORMACIJA

Procjenu i uspostavljanje sistema  za upravljanje poslovnim informacijama

RAČUNOVODSTVENO SAVJETOVANJE

Računovodstveno savjetovanje pri ispravnom izboru odgovarajućih računovodstvenih usmjerenja.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Pripremu i pomoć u sastavljanju računovodstvenih izvještaja

ANALIZA TROŠKOVA

REGISTRACIJA PREDUZEĆA

Upravljanje i vođenje procesa registracije preduzeća.

RAČUNOVODSTVO PREDUZEĆA U STEČAJU

RAČUNOVODSTVO PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Sastavljanje izvještaja o poslovanju privrednih subjekata i prezentacije prijedloga u vezi sa načinima ostvaranja veće produktivnosti,povećanja naplate, racionalizacije troškova poslovanja, itd.

Kontaktirajte nas

Još uvijek se dvoumite? Imamo prijedlog: kontaktirajte nas, pitajte šta vas interesuje ili jednostavno zovite da se ispričamo.