KURS RAČUNOVODSTVA

KURS RAČUNOVODSTVA je namijenjen polaznicima koji kreću od samih temelja računovodstvene profesije te žele u kratkom roku ovladati znanjima i tehnikama koje predstavljaju osnovu u daljem učenju ali i onima koji žele unaprijediti svoja znanja i vještine.

Edukacija se izvodi na računovodstvenom softveru Pantheon.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obuhvata sljedeće oblasti:

 • Uvod u računovodstvene pojmove;
 • Finansijsko računovodstvo – stalna sredstva, tekuća sredstva, obračun plaća, kapital, obaveze, prihodi, rashodi i obračun finansijskog rezultata;
 • Robno i materijalno knjigovodstvo – nabavka robe, maloprodajna kalkulacija, veleprodajna kalkulacija, prodaja robe, nivelcije, trgovačke knjige, nabavka i trošenje materijala, nabavka i rashodovanje rezervnih dijelova, nabavka i rashodovanje sitnog inventara i sl.
 • Blagajničko poslovanje – naplata, isplata, blagajnički dnevnik
 • Obračun ugovora o radu;
 • Obračun ugovora o djelu
 • PDV evidencije (KIF, KUF i PDV prijava);
 • Obračun finansijskog rezultata.

Cilj edukacije je kandidatima pružiti potrebna znanja i vještine za samostalno vođenje poslovnih knjiga kompanija.

Edukacije se izvode u simuliranom radnom okruženju knjigovođe, a što uključuje rad na svim poslovima sa kojima se susreće jedan knjigovođa u firmi.

Edukacija traje 8 sedmica.

Edukacije se održavaju 2 puta sedmično u prostorijama EFTA-e u ulici Odobašina 19, Sarajevo, u grupama od maksimalno 8 polaznika, što predavaču omogućava individualan pristup svakom od polaznika.

Cijena edukacije je 500,00 KM + PDV. (Mogućnost plaćanja u 3 rate)

Na kraju edukacije svi kandidati prolaze ispit, nakon kojeg dobivaju Cerifikat o uspješno završenoj edukaciji.

NAPREDNO RAČUNOVODSTVO

Za sve one kandidate koji su prošli edukaciju KURS RAČUNOVODSTVA , sljedeći nivo je NAPREDNO RAČUNOVODSTVO.

Naravno, ovo nije preduslov za pohađanje edukacije, podrazumijeva se da ovu edukaciju mogu pohađati i oni kandidati koji žele da nadograde svoja znanja iz oblasti računovodstva.

Edukacija traje 4 sedmice i nastava se održava 2 puta sedmično u našim prostorijama.

NAPREDNO RAČUNOVODSTVO obuhvata sljedeće oblasti:

 • Finansijsko računovodstvo – stalna sredstva (ulaganja u tuđa stalna sredstva, nabavka softvera iz inostranstva, tekuća sredstva);
 • Robno i materijalno knjigovodstvo – nabavka robe, maloprodajna kalkulacija, veleprodajna kalkulacija, prodaja robe, nivelcije, trgovačke knjige, nabavka i trošenje materijala, nabavka i rashodovanje rezervnih dijelova, nabavka i rashodovanje sitnog inventara i sl.
 • Obračun ugovora o djelu (noćni rad, rad u vrijeme praznika i sedmičnih odmora)
 • PDV evidencije (KIF, KUF i PDV prijava);
 • Kompenzacije, cesije;
 • Porez po odbitku

Cijena edukacije – na upit.

EDUKACIJA ZA VOĐENJE KNJIGA OBRTNIKA

Cilj edukacije je osposobiti kandidate za samostalno vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika – obrtnika.

Edukacija se sastoji od sljedećih dijelova:

1.UVODNE NAPOMENE(vrste obrta, obrti koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, srodne djelatnosti,tradicionalni stari zanati)

 1. OSNIVANJE I PRESTANAK SAMOSTALNE DJELATNOSTI( potrebna dokumentacija, Šta inspektori traže od obrtnika?)
 2. POSLOVNE KNJIGE(Knjiga prihoda i rashoda, Knjiga potraživanja i obaveza, Knjiga dugotrajne imovine, Knjiga prometa)
 3. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
 4. BLAGAJNIČKA EVIDENCIJA
 5. OBRAČUN PLATE RADNIKA
 6. POREZ NA DOHODAK PODUZETNIKA( Specifikacija za utvrđivanje dohotka SPR-1053, akontacija poreza na dohodak)
 7. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK
 8. TAKSE, NAKNADE I ČLANARINE

Edukacija traje 8 sati i odvija se subotom i nedeljom.

Cijena edukacije 150,00 + PDV.

INDIVIDUALNE EDUKACIJE

BRŽE POSTIGNI ŽELJENI CILJ!

Individualne edukacije su za one kandidate koji žele edukaciju prilagoditi sebi i brže postići svoj cilj.

Za ponudu i dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Želite da se prijavite ili imate pitanje? Kontaktirajte nas…