U želji da stečeno poslovno znanje i iskustvo podijeli sa Vama EFTA samo za Vas organizuje praktičnu edukaciju za izradu finansijskih izvještaja pravnih lica (d.o.o.) i sastavljanje porezne prijave.

 

Cilje ove praktične edukacije je da Vas osposobi da samostalno izradite godišnje finansijske izvještaja pravnih lica (d.o.o.), da samostalno izradite godišnju poreznu prijavu, te da samostalno znate pripremiti obrasce koji se predaju uz godišnje finansijske izvještaje.

Kako ćemo raditi?

Svi kandidati će na osnovu unaprijed pripremljenog bilansa od firme EFTA Consulting d.o.o. sastaviti bilans stanja, bilans uspjeha, obračunati naknade uz godišnji obračun, unijeti podatke u FIA excel file, sastaviti porezni bilans, poreznu prijavu i sve to pripremiti za predaju FIA-i kao što se inače predaju izvještaji u praksi. I sve ovo uz stručnu pomoć predavača sa dugogodišnjim iskustvom na izradi finansijskih izvještaja.

Kome je edukacija namijenjena?

 • certificiranim računovođama sa i bez radnog iskustva na izradi finansijskih izvještaja;
 • knjigovođama/računovođama;
 • poslovnim konsultantima;
 • svima onima koji žele da unaprijede svoje znanje i iskustvo iz oblasti finansijskih izvještaja;

 

Edukacija se sastoji iz sljedećih oblasti:

 • predbilansne radnje (koje sve poslove i aktivnosti je potrebno završiti prije izrade finansijskih izvještaja i kako ih završiti);
 • provjera knjiženja u bruto bilansu (kako provjeriti ispravnost knjiženja pojedinih poslovnih promjena, usklađenost sa MRS, MSFI i zakonskim propisima);
 • izrada bilansa stanja (svi kandidati samostalno prave bilans stanja na osnovu unaprijed pripremljenog bruto bilansa);
 • izrada bilansa uspjeha (svi kandidati samostalno prave bilans uspjeha na osnovu unaprijed pripremljenog bruto bilansa);
 • obračun naknada (obrazac opće vodne naknade (OVN), naknade za šume (ONŠ), članarine turističkim zajednicama (TZ), članarine komorama i sl.;
 • posebni podaci o platama i broju zaposlenih;
 • unos podataka u FIA kontrolu;
 • porezni bilans i podnošenje porezne prijave (izrada poreznog bilansa na osnovu unaprijed pripremljenih izvještaja);
 • porezni poticaji;
 • izrada odluka koje se predaju uz finansijske izvještaje.

 

Edukacija će se održati u našim prostorijama u ulici Odobašina 19, u dva dijela u periodu od 17.30 do 21.00h dana 07.02.2022. i 08.02.2022.godine.

Po završetku edukacije svaki kandidat će dobiti Certifikat o uspješnoj završenoj edukaciji za izradu finansijskih izvještaja.

Cijena edukacije: 200,00 KM + PDV

Uplatu za edukaciju možete izvršiti:

 • putem žiro računa: 161 000 01713200 53  

Kako bi postigli maksimalnu učinkovitost edukacije ograničili smo broj mjesta, stoga Vas molimo da svoje mjesto obezbijedite na vrijeme slanjem prijave sa osnovnim podacima na:

Vidimo se na EFTA edukaciji i ne zaboravite investicija u znanje je Vaša najbolja investicija!!!

Edukacija