Trgovina predstavlja kupovinu i prodaju dobara kao robe, kao i pružanje usluga. Trgovinu mogu obavljati pravna i fizička lica. Pravna lica se osnivaju kao društva koja u svojoj registraciji imaju upisanu ovu djelatnost.

Sve propise i dileme oko trgovine ćemo pronaći u sljedećim propisima:

 • Zakon o unutrašnjoj trgovini
 • Pravilnik o obliku i sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
 • Pravilnik o uslovima minimalne tehničke  opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine
 • Zakon o zaštiti potrošača u BiH
 • Zakon o kontroli cijena

Za neke robe moraju postojati posebni kriteriji u pogledu kvalitete, zahtjeva i tehničkih normativa (mlijeko, brašno, šećer, ulje, lijekovi).

Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje profesionalnim korisnicima (trgovci,pravna lica), dok je trgovina na malo prodaja robe krajnjim potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih potreba. 

Trgovina se može obavljati unutar prodavnice ili izvan prodavnice: štadovi, stolovi i boksovi na tržnicima i pijacama, kiosk, pokretna prodaja, automati, internet prodaja).

TRŽIŠNI INSPEKTORI TRAŽE:

 • odobrenje nadležnog organa za rad
 • ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti
 • istaknutost firme na prodajnom mjestu
 • radno vrijeme
 • rješenje o fiskalizaciji
 • izdavanje fiskalnih računa
 • presjek stanja
 • pravilnike o uslovima prodaje (cijena, načina plaćanja i isporuke i sl.)
 • pravila o načinu formiranja cijena
 • isticanje cijena u domaćoj valuti
 • vođenje evidencije o nabavci robe
 • istaknutu oznaku o zabrani prodavanja alkohola licima mlađim od 18 godina
 • deklaracije na proizvodima
 • certifikate o baždarenju mjernih instrumenata
 • vođenje trgovačkih knjiga (TKM,TKV, TKU i TKK)
 • licence za instalirane softvere na računarima

Novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

 

👉prodaje alkoholna pića mlađim od 18 godina
👉ne istakne cijenu robe u domaćoj valuti
👉ne izda račun za prodatu robu
👉podnese netačnu Izjavu o minimalnim uvjetima objekta
👉otpočne raditi, a nadležnom organu ne podnese Obavijest o početku rada
👉obavlja trgovinu bez odobrenja nadležnog organa
👉ne vodi ažurno TK
👉za robu ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju.

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin