Prilikom isplate dobiti, potrebno je obratiti pažnju na zakonske propise koji regulišu ovu oblast i to Zakon o finansijskom poslovanju (čl.17.stav 2. i čl.18. stav 4.) i Zakon o porezu na dobit.

 

Dobit se ne smije isplaćivati ukoliko:

1. pravno lice kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obaveza, čiji iznos prelazi 20% iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u godišnjem finansijskom izvještaju za proteklu finansijsku godinu ili

2. ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene plaće, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno sa plaćom.

3. na dan isplate ima neizmirenih obveza po osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema uposlenicima po osnovu prihoda od nesamostalne djelatnost

Prilikom isplate dobiti, na dan isplate, u svojoj evidenciji pravno lice treba posjedovati sljedeće dokaze koji ne smiju biti stariji od 15 dana od dana isplate: 

1. Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim obvezama po osnovu poreza ili doprinosa

2. Izjava poreznog obveznika da su dospjele obaveze prema zaposlenim uredno izmirene

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin