POREZI

 • Priprema i vođenje poreskih evidencija
 • Izrada i podnošenje poreskih prijava
 • Pomoć i zastupanje u odnosu sa finansijskim i poreskim institucijama
 • Izrada i predaja PDV prijava
 • Izrada poreskih bilansa
 • Utvrđivanje poreskih obaveza
 • Procjena poreske osnovice
 • Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu
 • Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH
 • Obračun dobiti i poreza na dobit
 • Obračun poreza po odbitku
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Konstantno praćenje i usklađivanje poslovanja sa zakonskim izmjenama
 • Izrada računovodstvenih politika, pravilnika i drugih akata

Kontaktirajte nas

Još uvijek se dvoumite? Imamo prijedlog: kontaktirajte nas, pitajte šta vas interesuje ili jednostavno zovite da se ispričamo.

Kontakt Forma
Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin