Porezna uprava je svojim pozivom za podnošenje poreznih prijava podsjetila sve obveznike da izvrše propisane obaveze i podnesu porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima. U tekstu obavještenja stoje sljedeće napomene:

Porezne prijave i izvještaji za 2017. godinu po Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak podnose se na obrascima : 

Obrazac 2001 i 2001-A i Obrazac 2002 i 2002-A; Obračunati doprinosi dospijevaju za plaćanje najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.(npr.plaća za mjesec decembar 2017. godine dospijeva za isplatu do kraja mjeseca januara 2018. godine, u kom roku dospijevaju za uplatu i doprinosi na plaće, bez obzira da li je plaća isplaćena za decembar.

Za nepodnošenje ovih obrazaca u propisanim rokovima, za pravno i fizičko lice propisana je novčana kazna od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Obrazac GIP-1022 – Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima za 2017. godinu isplatilac plaće i primanja podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, prema sjedištu, do 28. februara 2018. godine. Podaci koji se unose u obrazac GIP-1022 moraju odgovarati broju zbirnih mjesečnih specifikacija (obrazac 2001 i 2001-A) i zbirnim podacima iz mjesečnih izvještaja – obrazaca MIP- 1023.

Obrazac MIP-1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti podnosi se u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je plaća i primanje isplaćeno, što znači da se za plaću isplaćenu u januaru 2018. godine obrazac MIP-1023 podnosi najkasnije do 15.02.2018. godine.

Za nepodnošenje ovih obrazaca u propisanim rokovima sa informacijama i podacima shodno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, za pravna i fizička lica, za svaki propust, propisana je novčana kazna u iznosu od 200,00 KM, maksimalno do 25.000,00 KM

Obrazac GPZ-1052 – Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti za 2017. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema mjestu obavljanja djelatnosti do 28. februara 2018. godine.

Obrazac GPD-1051- Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema prebivalištu do 31. marta 2018. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nije dužan podnijeti zaposlenik koji je u poreznom periodu ostvario dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca i koji u istom poreznom periodu nije ostvario dohotke iz drugih izvora, ako je poslodavac na sve plaće i oporezive naknade koje mu je isplatio u tom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez.

Obrazac SPR-1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost podnosi se uz obrazac GPZ-1052, a za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost uz obrazac GPD-1051.

Obrazac PRIM-1054 – Pregled prihoda i rashoda porezni obveznici koji dohodak ostvaruju izdavanjem u zakup i podzakup nepokretne i pokretne imovine dužni su po isteku poreznog perioda, za naredni porezni period, utvrditi i pod rednim brojem 21. obrasca iskazati mjesečni iznos akontacije i isti uz godišnju poreznu prijavu (obrazac GPD-1051) u propisanom roku dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH.

Za nepodnošenje ovih obrazaca u propisanim rokovima, za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 KM

Porezne prijave poreza na dobit za 2017. godinu podnose se do 31.03.2018. godine

Za nepodnošenje poreznih prijava u propisanim rokovima propisana je novčana kazna za pravno lice u iznosu od 3.000,00 do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 KM

Prijave poreza na imovinu za tekuću godinu (2018), po kantonalnim propisima, podnose se do 31.01.2018. godine, osim u Tuzlanskom kantonu gdje je propisan rok do 28.02.2018. godine.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH – E-usluge/servisi

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH – http://www.pufbih.ba

Za svaku prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin