EFTA BLOG

 

Novi depozitni račun Kanton Sarajevo

Novi depozitni račun Kanton Sarajevo

Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Kantona Sarajevo i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda KS. Od danas, 26. marta 2019.godine sve uplate...

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika

U želji da stečeno poslovno znanje i iskustvo podijeli sa Vama EFTA samo za Vas organizuje edukaciju za vođenje poslovnih knjiga obrtnika Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika otvorit će Vam nove vidike kada je u pitanju realizacija Vaših poslovnih ideja i...

Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Ko JE obavezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak GPD-1051: sva fizička lica koja su u 2018.godini ostvarila više od jedne vrste oporezivog dohotka (pored ugovora o radu imali su i ugovor o djelu) sva fizička lica koja su u toku 2018.godine obavljala...

Propisi oko isplate dobiti

Propisi oko isplate dobiti

Prilikom isplate dobiti, potrebno je obratiti pažnju na zakonske propise koji regulišu ovu oblast i to Zakon o finansijskom poslovanju (čl.17.stav 2. i čl.18. stav 4.) i Zakon o porezu na dobit.   Dobit se ne smije isplaćivati ukoliko: 1. pravno lice kasni više...

Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja dokumentacije

Sva pravna lica obuhvaćena Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH (ZRR) obavezna su čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koji pružaju dovoljno adekvatne dokaze o njihovim transakcijama. Rokovi čuvanja dokumentacije propisani su: računovodstvenim poreskim...

Podnošenje poreznih prijava za 2018.godinu

Podnošenje poreznih prijava za 2018.godinu

Porezna uprava FBiH je na svojoj web stranici objavila Poziv za podnošenje poreznih prijava u skladu sa rokovima, koje prenosimo u  cjelosti: Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj...

Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je nerezident ostvario obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta.   Plaća se na: DIVIDENDE, odnosno raspodjela iz dobiti;...

OGLAS ZA POSAO / Računovođa

OGLAS ZA POSAO / Računovođa

Efta Consulting d.o.o. je kompanija koja nudi široki spektar specijaliziranih usluga iz oblasti računovodstva, finansija, poreza i konsaltinga. Pored računovodstvenih poslova bavimo se i edukacijama koje osposobljavaju kandidate da samostalno vode poslovne knjige...

Broj radnih sati u 2019.godini i državni praznici

BROJ DANA BROJ DANA PRAZNIKA BROJ RADNIH DANA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI-za obračun toplog obroka JANUAR 23 2 21 184 168 FEBRUAR 20 0 20 160 160 MART 21 1 20 168 160 APRIL 22 0 22 176 176 MAJ 23 2 21 184 168 JUN 20 2 18 160 144 JUL  23 0 23 184 184 AVGUST 22...

Obavijest FIA-e u vezi predaje finansijskih izvještaja za 2018.godinu

Obavijest FIA-e u vezi predaje finansijskih izvještaja za 2018.godinu

FIA je objavila objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja za 2018.godinu koje prenosimo u cjelosti: Od 1.1.2018. godine elektronska verzija finansijskih izvještaja podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokument. Elektronska...

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin