Takse za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama UINO

Takse za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama UINO

Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza treba sadržavati sljedeće podatke: Osnovni podaci o poduzeću: tačan naziv adresa identifikacioni broj poduzeća Svrha u koju se traži potvrda Kontakt telefon pravnog lica U prilogu zahtjeva...
Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Ko JE obavezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak GPD-1051: sva fizička lica koja su u 2018.godini ostvarila više od jedne vrste oporezivog dohotka (pored ugovora o radu imali su i ugovor o djelu) sva fizička lica koja su u toku 2018.godine obavljala...
Propisi oko isplate dobiti

Propisi oko isplate dobiti

Prilikom isplate dobiti, potrebno je obratiti pažnju na zakonske propise koji regulišu ovu oblast i to Zakon o finansijskom poslovanju (čl.17.stav 2. i čl.18. stav 4.) i Zakon o porezu na dobit.   Dobit se ne smije isplaćivati ukoliko: 1. pravno lice kasni više...
Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja dokumentacije

Sva pravna lica obuhvaćena Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH (ZRR) obavezna su čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koji pružaju dovoljno adekvatne dokaze o njihovim transakcijama. Rokovi čuvanja dokumentacije propisani su: računovodstvenim poreskim...
Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je nerezident ostvario obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta.   Plaća se na: DIVIDENDE, odnosno raspodjela iz dobiti;...
Osnovice za obračun doprinosa za 2019.godinu

Osnovice za obračun doprinosa za 2019.godinu

Na osnovu Zakona o doprinosima federalni ministar finansija u Službenim novinama br.100/18 objavljuje:   OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2019.GODINU   Za poduzetnike  koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga, mjesečna osnovica za...