Osnovice za obračun doprinosa za 2020.godinu

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje   OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA...
Zahtjev za davanje mišljenja UINO – takse i obrasci

Zahtjev za davanje mišljenja UINO – takse i obrasci

Proces davanja mišljenja od strane Uprave za indirektno oporezivanje je vrlo jednostavan. Potrebnu dokumentaciju je potrebno predati na jedan od šaltera dostupnih regionalnih centara (ili poštom). Na Vaš zahtjev Uprava je dužna dostaviti pismeni odgovor u kojem će se...
RADIONICA za pripremu i obračun PDV-a

RADIONICA za pripremu i obračun PDV-a

Radionica pruža individualan pristup, ugodnu atmosferu u maloj grupi, mogućnost postavljanja pitanja tokom cijele radionice. PDV je porez na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja djelatnosti, izvrši na teritoriji BiH. Općenito, PDV nije...