Edukacija za vođenje poslovnih knjiga OBRTNIKA

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga OBRTNIKA

U želji da stečeno poslovno znanje i iskustvo podijeli sa Vama EFTA samo za Vas organizuje edukaciju za vođenje poslovnih knjiga obrtnika. Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika otvorit će Vam nove vidike kada je u pitanju realizacija Vaših poslovnih ideja i...
EDUKACIJA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

EDUKACIJA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

U želji da stečeno poslovno znanje i iskustvo podijeli sa Vama EFTA samo za Vas organizuje praktičnu edukaciju za izradu finansijskih izvještaja pravnih lica (d.o.o.) i sastavljanje porezne prijave. Cilje ove praktične edukacije je da Vas osposobi da samostalno...
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA 2019.godine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA 2019.godine

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave: Godišnju prijavu poreza na dohodak za...
Edukacija za vođenje poslovnih knjiga OBRTNIKA

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga OBRTNIKA

U želji da stečeno poslovno znanje i iskustvo podijeli sa Vama EFTA samo za Vas organizuje edukaciju za vođenje poslovnih knjiga obrtnika. Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika otvorit će Vam nove vidike kada je u pitanju realizacija Vaših poslovnih ideja i...