Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga obrtnika

Efta Consulting organizuje jednodnevnu edukaciju za vođenje poslovnih knjiga obrtnika. Ova edukacija će Vas osposobiti da samostalno možete voditi poslovne knjige (KPR,KPO,KP i KDI) bilo kojeg samostalnog poduzetnika, da obračunavate plate i doprinose poduzetnika,...
Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Ko JE obavezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak GPD-1051: sva fizička lica koja su u 2018.godini ostvarila više od jedne vrste oporezivog dohotka (pored ugovora o radu imali su i ugovor o djelu) sva fizička lica koja su u toku 2018.godine obavljala...
Propisi oko isplate dobiti

Propisi oko isplate dobiti

Prilikom isplate dobiti, potrebno je obratiti pažnju na zakonske propise koji regulišu ovu oblast i to Zakon o finansijskom poslovanju (čl.17.stav 2. i čl.18. stav 4.) i Zakon o porezu na dobit.   Dobit se ne smije isplaćivati ukoliko: 1. pravno lice kasni više...
Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja dokumentacije

Sva pravna lica obuhvaćena Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH (ZRR) obavezna su čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koji pružaju dovoljno adekvatne dokaze o njihovim transakcijama. Rokovi čuvanja dokumentacije propisani su: računovodstvenim poreskim...
Podnošenje poreznih prijava za 2018.godinu

Podnošenje poreznih prijava za 2018.godinu

Porezna uprava FBiH je na svojoj web stranici objavila Poziv za podnošenje poreznih prijava u skladu sa rokovima, koje prenosimo u  cjelosti: Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj...
Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku (ukratko)

Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je nerezident ostvario obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta.   Plaća se na: DIVIDENDE, odnosno raspodjela iz dobiti;...